MB Rosenbauer F8

Ejer: Forsvaret

Mercedes-Benz 2632 / Rosenbauer F8 Crashtender tilgik Flyvevåbnet i 1976. Rosenbaueren, eller F8’eren, som den også kaldtes blev anskaffet som en færdig crashtender fra det østrigske firma. F8’eren stod for udfasning allerede fra omkring årtusindeskiftet, men kom til at forblive i drift helt frem til Flyvematerielkommandoens nedlukning i 2006.

Crashtenderen er et terrængående slukningskøretøj beregnet til førsteindsats ved flyhaveri samt brandslukning med en besætning på 3 mand, men kan betjenes af 2 mand, chauffør og vandkanonpasser. Køretøjet drives frem af en 4-takt vandkølet V10 dieselmotor af typen ZF 5S-110 GPA med 8 fremadgear, 1 bak- og krybegear, med træk på alle 3 aksler, der har tvær- og langspær, samt et kraftudtag til pumpen, der kan arbejde under kørslen.

Den brandtekniske opbygning er en standardopbygning Foamatic 8000/800 fra K.G. Rosenbauer, med en vandtank på 8000 liter og en skumtank på 800 liter. Pumpen er en Rosenbauer 54000 11R med en ydelse på 3200 liter/min. ved 10 bar, med automatisk skumtilblandersystem Foamatic til en monitor af typen Rosenbauer RM50N el-styret med en ydelse på 3000 liter/min. ved 10 bar. Kastelængden er 60 meter.