Foreningen Dafaro

Vi er en frivillig museumsforening, et aktivt oplevelses-center, der formidler historien om det militære beredskab.

Det gør vi blandt andet ved at anskaffe og renovere de originale militære ambulancer og brand-køretøjer, og formidle deres historie og deres del af den udvikling, som beredskabet har gennemgået siden anden verdenskrig.

Dafaro har årligt et stort antal arrangementer landet over.

Dafaro har godt 300 støttemedlemmer og samarbejder med mange andre foreninger og styrelser.