Tur 2

Fra år 1940-1950 (3 timer)
Turen starter kl. 10:00

Den 9. april 1940 angribes flyvestationen, danske fly ødelægges, 2 piloter dræbes da de forsøger at lette under angrebet. Tyskerne besætter området og påbegynder udbygning. Værløse får tysk kommandant og flyvepladsens får en rolle ift. allieredes bombninger i Tyskland.
På denne 3 timers rundtur gennemgår vi besættelsen. Vi ser nogle af de tyske stillinger, ser en bunker udefra, besøger Dafaro og ser nærmere på Brand- og redningskøretøjer fra slut krigen og frem. Vi kommer ud og ser landingsbaner.
Der fortælles om hændelser under besættelsen og befrielsen, som var ret usædvanlig.

Timerne går hurtigt og børn fra 6.-9. klasse får en grundlæggende forståelse for Danmark under besættelsen med fokus på flyvevåbnet.

Indhold:

 • Optakten
 • Den 9. april
 • Nu på tyskernes hænder
 • Flyvestationen som byggeplads
 • Flyvestationens formål
 • Fejllanding
 • Befrielsen
 • Igen på egne hænder
 • Brand- og redningskøretøjer

Praktisk:

 • 3 timers rundtur og et overblik med start ved Hjortøgård, Sandet 77, 3500 Værløse. 
 • Turen er på ca. 3 km. og er stort set på ”fast” vej.
 • Der er toiletforhold ved start og ca. midtvejs.
 • Der kan tappes vand fra vandposter undervejs.
 • Frokost kan spises enten i det fri eller i en Shelter.
 • Det er en god ide at eleverne har en lygte med
 • Turen inkluderer 1 skoleklasse samt 2 lærer

Alle turene guides og der kan tages særlige hensyn hvad angår gangbesværede og kørestole, hvis vi er oplyst inden om forholdene. Vi oplyser om særlige forhold så de ansvarlige lærere kan være velforberedte. Det anbefales man har praktisk tøj på.

Der kan ved samlet bestilling af flere besøg gives rabat.
Arrangør: Dafaro
Email: info@dafaro.dk

De til enhver tid gældende Covid-19 regler skal overholdes. Se Statens Seruminstituts (SSI) regelsæt.
Vi gør opmærksom på, at det er et naturområde og der IKKE må henkastes affald.