Tur 1

Fra start til slut – Flyvestationens historie (2 timer)
Turen starter kl. 10:00

I 1934 oprettes flyvestationen og Hærens flyvetjeneste flytter ind. Byen Bringe eksproprieres i takt med den tyske udbygning under besættelsen. De gamle gårde bliver en del af den nye flyveplads. Der er stadigvæk enkelte spor. Eleverne introduceres til den samlede historie. Timerne går hurtigt og børn fra 3.-6. klasse får samtidig en stor oplevelse i den fantastiske natur. Vi ser nogle af de tyske stillinger, ser en bunker udefra, besøger Dafaro og ser nærmere på Brand- og redningskøretøjer fra slut krigen og frem. Vi ser på landingsbaner.

Indhold:

 • Flyvestationen oprettes
 • Første verdenskrig
 • Mellemkrigstiden
 • Besættelsen
 • Den kolde krig
 • Tiden efter murens fald
 • Nedlukning
 • Brand- og redningskøretøjer

Praktisk:

 • 2 timers rundtur og et overblik med start ved Hjortøgård, Sandet 77, 3500 Værløse. 
 • Turen er på ca. 3 km. og er stort set på ”fast” vej.
 • Der er toiletforhold ved start og ca. midtvejs.
 • Der kan tappes vand fra vandposter undervejs.
 • Frokost kan spises enten i det fri eller i en Shelter.
 • Det er en god ide, at eleverne har en lygte med
 • Turen inkluderer 1 skoleklasse samt 2 lærer

Alle turene guides og der kan tages særlige hensyn hvad angår gangbesværede og kørestole, hvis vi er oplyst inden om forholdene. Vi oplyser om særlige forhold så de ansvarlige lærere kan være velforberedte. Det anbefales man har praktisk tøj på.

Der kan ved samlet bestilling af flere besøg gives rabat.
Arrangør: Dafaro
Email: info@dafaro.dk

De til enhver tid gældende Covid-19 regler skal overholdes. Se Statens Seruminstituts (SSI) regelsæt.
Vi gør opmærksom på, at det er et naturområde og der IKKE må henkastes affald.